Momenteel werkt Vereen-de krachten met een wachtlijst

Masterclass

In samenwerking met ergotherapie Rozemarijn biedt Vereen-de krachten de masterclass ‘Anders kijken naar prikkelend gedrag’ aan.

De masterclass is voor bedoeld om hulpverleners en onderwijsprofessionals meer kennis te geven op het gebied van prikkelverwerking en emotieregulatie. Je krijgt als professional meer inzicht in wat dit voor invloed kan hebben op het gedrag van een kind. Verder leer je wat jij een kind kunt bieden en welke rol jijzelf in het contact met een kind speelt.

Training

Vereen-de krachten biedt de training ‘Zee van Emoties’ aan. Deze training is geschikt voor kinderen uit de onder- en middenbouw.

Door deze training te volgen krijgen kinderen meer inzicht in hun eigen gevoelens en gedrag. Door hen tools en woorden te geven die passen bij hun gevoelens en gedrag krijgen ze, vanuit rust en vertrouwen, meer grip op hun eigen belevingswereld.

Voor jou

Jij bent een onderdeel van het grotere geheel, alles is met elkaar verbonden. Én soms gebeuren er dingen in het leven waardoor je misschien uit balans bent geraakt, waardoor je niet meer verbonden bent met wie jij bent, jouw gevoelswereld en hoe jij jouw leven zou willen invullen. 

Voor jouw kind

Wanneer je als ouder merkt dat je kind zich niet fijn voelt en uit balans is, kan het zijn dat je niet meer goed weet wat je nog meer kunt doen om je kind te helpen. Dit kan ook bij jou tot boosheid, verdriet, spanning en wanhoop leiden. Je wilt niets liever dan je kind helpen en begrijpen maar soms weet je even niet meer hoe… op deze momenten kan het helpend zijn wanneer iemand, zonder oordeel, met jullie meekijkt. 

Voor jouw gezin

Ieder gezin is in feite een microsysteem. Ieder systeem heeft zijn eigen vorm, kleur, overtuigingen en patronen. Soms ontwikkelt het zich als vanzelf of gebeurt er iets waardoor de samenwerking in jullie microsysteem, jullie gezin, verstoord is geraakt. 

Je probeert jouw aandacht te verdelen: werk, huishouden, hobby’s, sport, relatie, vriendschappen en het opvoeden van je kind. Soms kan het allemaal overweldigend en veel zijn.

Het kan helpend zijn wanneer iemand, zonder oordeel, met jullie meekijkt. 

Het samenwerken met Verena is mij een heel fijne periode geweest. Wij communiceerde samen op een prettige wijze. Verena biedt ondersteuning waar nodig maar laat je ook vrij wanneer mogelijk. Door de vertrouwde band die Verena en ik hadden, konden we alles tegen elkaar zeggen, begrepen we elkaar goed en vulde we elkaar aan waar nodig. De hulp die Verena bood of de feedback die zij gaf kwam hierdoor altijd prettig over en wilde ik graag van haar aannemen. Want Verena staat voor een onwijs mooie visie en werkwijze.

– Ella, BBL-Beroeps begeleidende leerweg (2021)