Momenteel werkt Vereen-de krachten met een wachtlijst

Tarieven (particulier)

Thuis, buiten of in mijn praktijk

 • Kennismakingsgesprek €0

  ±30 min.

 • Intakegesprek €78

  60-90 minuten

 • Sessie (voor jou, jouw kind of gezin) €68

  60 minuten

 • Evaluatiegesprek €78

  60 minuten

 • Telefonisch contact externen (school, huisarts etc.) €30

  *tarief geldt per gesprek

 • Kilometerregistratie €0,23 per km

*Prijzen zijn inclusief verslaglegging.

Online

 • Kennismakingsgesprek €0

  ±30 min.

 • Intakegesprek €60

  60-90 minuten

 • Sessie (voor jou, jouw kind of gezin) €55

  60 minuten

 • Evaluatiegesprek €60

  60 minuten

 • Telefonisch contact externen (school, huisarts etc.) €30

  *tarief geldt per gesprek

Een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij annulering 24 uur voor aanvang van een sessie is de cliënt verplicht 50% van het bedrag te voldoen. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de sessie is de cliënt verplicht 100% van het bedrag te voldoen.

Jeugdwet

Ondersteuning vanuit Vereen-de krachten

Wanneer kinderen en jongeren onder de 18 jaar hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen zij over het algemeen te maken met de Jeugdwet. Iedere gemeente heeft de toegang tot jeugdhulp, via de Jeugdwet, op een andere wijze geregeld. Toegang tot jeugdhulp gaat via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen een school, huisarts en jeugdarts ook een doorverwijzing maken. Informeer bij jouw eigen gemeente hoe de jeugdhulp is geregeld.

Lees hier welke zorgvormen onder de jeugdwet vallen vallen 

Vereen-de krachten kan vanaf de start ondersteuning bieden. Samen gaan we kijken hoe de jeugdhulp binnen jullie gemeente is geregeld en zetten we stappen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een indicatie vanuit de Jeugdwet. 

Wanneer de indicatie is vastgesteld en het ondersteuningsplan akkoord is kan de ondersteuning van Vereen-de krachten van start gaan.

Tarief in overleg, aangezien dit verschilt per gemeente. Vanaf €60,00.
* Let op: de financiering moet geregeld zijn in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget).

Meer weten over hoe de ondersteuning wordt vormgegeven? Bezoek dan de voor jou betreffende pagina via de volgende knoppen. 

Wet Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk wordt vormgegeven. Zowel lichte als extra ondersteuning valt onder verantwoordelijkheid van de Wet Passend Onderwijs wanneer het gaat om de volgende punten:

 • Het gedrag van de leerling is binnen de school aanwezig.
 • De schoolsituatie van de leerling/doorlopen van het onderwijsprogramma wordt duidelijk belemmerd.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bovenop de lichte ondersteuning, wordt er op de eigen school een onderwijsarrangement ingezet. Extra hulp ter ondersteuning kan via het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Het verschilt per school en samenwerkingsverband hoe deze ondersteuning is geregeld. 

In sommige gevallen is er extra ondersteuning nodig op andere gebieden. In dit geval kan de gemeente verantwoordelijk zijn via de Jeugdwet.

Ondersteuning vanuit Vereen-de krachten

Vereen-de krachten biedt ondersteuning wanneer de financiering is geregeld vanuit de Wet Passend Onderwijs in de vorm van een schoolarrangement

Wanneer het arrangement rond is en de doelen inzichtelijk zijn, gaat de ondersteuning vanuit Vereen-de krachten van start. Meer weten over hoe de ondersteuning wordt vormgegeven? Bezoek dan de voor jouw betreffende pagina via onderstaande knoppen. 

Tarief: €60,00 per uur

Wet langdurige zorg

Wanneer kinderen en jongeren langdurige en intensieve zorg nodig hebben, wordt dit geregeld door middel van de Wet langdurige zorg (Wlz) die aangevraagd kan worden via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierbij gaat het om een blijvende zorgbehoefte, 24 uur per dag heeft uw kind zorg in nabijheid of permanente toezicht nodig. Voor meer info: https://www.ciz.nl 

Meer informatie over de Wlz-indicatie: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz 

Ondersteuning vanuit Vereen-de krachten

Vereen-de krachten kan vanaf de start, stap 1, ondersteuning bieden. Samen gaan we de stappen doorlopen die nodig zijn om de Wlz-aanvraag in te dienen. 

Tarief in overleg, aangezien dit verschilt per gemeente. Vanaf €60,00.
* Let op: de financiering moet geregeld zijn in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget).

Wanneer de Wlz-aanvraag is goedgekeurd is en het ondersteuningsplan akkoord is, gaat de ondersteuning vanuit Vereen-de krachten van start, stap 4. Meer weten over hoe de ondersteuning wordt vormgegeven? Bezoek dan de voor jouw betreffende pagina via onderstaande knoppen. 

Welke vormen vallen er onder de jeugdwet?

 • Ondersteuning bij de opvoeding. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg. 
 • Ondersteuning bij een licht verstandelijke beperking.
 • Ondersteuning bij persoonlijke verzorging (opstaan, wassen, aankleden en naar het toilet gaan). 
 • Individuele begeleiding in het dagelijks leven.
 • Begeleiding in groepsverband in de vorm van dagbesteding.
 • Logeeropvang (kortdurend verblijf/respijtzorg).
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder valt psychische hulp en/of behandeling van psychische problemen, ernstig enkelvoudig dyslexiezorg en verblijf in een instelling.
 • Kinderbescherming en jeugdreclassering. 
 • Vervoer naar een instelling (onder voorwaarden). 

Uitleg pgb

Wanneer jouw kind jeugdhulp (zorg, ondersteuning of een hulpmiddel) nodig heeft kun je daar een persoonsgebonden budget (pgb) voor aanvragen. Hieronder lees je in het kort wat een pgb inhoudt:

 • Je regelt zelf je zorg.
 • Je huurt, met het verkregen budget, je eigen zorgverleners in.
 • Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je wordt geholpen.
 • Je koopt zelf je voorzieningen zoals een rolstoel. 
 • Je kiest voor eigen regie. 

Voor meer info https://www.pgb.nl