Momenteel werkt Vereen-de krachten met een wachtlijst

Voor jouw gezin

Een gezin is een onderdeel van het grotere geheel, alles is met elkaar verbonden. 

Ieder gezin is in feite een microsysteem. Ieder systeem heeft zijn eigen vorm, kleur, overtuigingen en patronen. Soms ontwikkelt het zich als vanzelf of gebeurt er iets waardoor de samenwerking in jullie microsysteem, jullie gezin, verstoord is geraakt. 

Je probeert jouw aandacht te verdelen: werk, huishouden, hobby’s, sport, relatie, vriendschappen en het opvoeden van je kind. Soms kan het allemaal overweldigend en veel zijn.

Wanneer je als ouder merkt dat de gezinsdynamiek uit balans is, kan het zijn dat je niet meer goed weet wat je nog meer kunt doen om de balans te herstellen. Dit kan allerlei emoties bij jou en jouw gezin oproepen. 

Je kunt hierdoor in een vicieuze cirkel terecht komen. Doordat je het allemaal even niet meer weet, krijg je een niet oké gevoel. Vervolgens krijg je een schuldgevoel omdat jij je niet oké voelt en lukt het je hierdoor niet meer om aandacht te hebben voor datgene wat jouw aandacht vraagt.

Het kan helpend zijn wanneer iemand, zonder oordeel, met jullie meekijkt.

“Wat dapper en krachtig om ondersteuning te vragen.”

– Verena

We gaan onderzoeken welke momenten, gedachten of patronen de basis vormen van de disbalans. Hoe intens of heftig een situatie soms ook is, er is altijd de mogelijkheid tot groei, balans en het in contact komen met elkaar en vanuit ieder zijn gevoelswereld. 

Samen gaan we op ontdekkingsreis naar dat wat jullie als gezin nodig hebben om vanuit vertrouwen te kunnen functioneren. Op basis van die behoefte gaan we tijdens de ondersteuning op zoek naar passende dagelijkse routine. Tijdens deze reis focussen we ons op (open) communicatie, behoeften en grenzen aangeven, plezier en vertrouwen. Samen, dankzij gezamenlijke inspanning, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ontspanning, verbinding en balans.

Zo gaan we te werk

1. Een vrijblijvende kennismaking

Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar wat Vereen-de krachten voor jouw kind en/of gezin kan betekenen? Voel je welkom om een vrijblijvende kennismaking af te spreken! Tijdens dit gesprek gaan we na of er een klik is en of ondersteuning vanuit Vereen-de krachten past bij jullie behoeften.

Voor mij is het nodig om jullie als ouders/verzorgers beter te leren kennen. Om deze reden is het belangrijk om een gesprek in te plannen waarbij beide ouders/verzorgers aanwezig zijn. Samen bepalen of en hoe we verder gaan.

Zo ja, dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek. 

2. Intakegesprek

De intake is de start en vormt de basis van de verdere ondersteuning. Tijdens dit gesprek staat het in kaart brengen van jouw/jullie behoeften, vraag en wensen centraal en gaan we kijken waar de ondersteuning ingezet mag worden. Verder is er aandacht voor de mogelijkheden en kwaliteiten van eenieder.

Na de intake zal er een ondersteuningsplan gemaakt worden op basis van alle behoeften en wensen. In dit plan staan de volgende onderdelen:

(Doelen worden tussentijds geëvalueerd en wanneer nodig aangepast, het blijft in ontwikkeling)

3. Overeenkomst

Zorgovereenkomst – via de gemeente

Wanneer jullie als ouders achter het opgestelde ondersteuningsplan staan, stellen we op basis daarvan een zorgovereenkomst op. Hierin staat onder andere het volgende:

Algemene voorwaarden – particulier 

Wanneer jullie vinden dat het ondersteuningsplan passend is bij jouw kind en/of jullie als gezin en jullie akkoord zijn met de algemene voorwaarden, kunnen we een startdatum inplannen.  

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing, klik hier om deze te lezen.

4. starten

Zodra de zorgovereenkomst akkoord is of de algemene voorwaarden akkoord zijn, starten we met de ondersteuning.

Verena is ruim 1,5 jaar bij ons gezin betrokken geweest. Ze kwam bij ons ter ondersteuning van onze zoon, die met grote angsten worstelde. Al een hele periode leken de angsten iedere dag groter te worden en ondertussen hadden de angsten het hele gezin in bedwang. Verena straalde rust uit en werkte vanuit die rust. Er was direct een klik tussen haar, onze zoon en ons als ouders. Verena is een echte samenwerker en vanuit die gedachte zocht zij met onze zoon naar wat er wel kon. Het mooie was dat ze alle angsten serieus nam en dat ze er eveneens op vertrouwde dat er mogelijkheden lagen. Middels kleine stapjes, kreeg onze zoon weer vertrouwen in eigen kunnen. We zijn enorm dankbaar dat Verena in die zware periode met ons meegelopen is.

– Celine (2023)

“Er is tijd en ruimte voor jouw gezin.”

Ik kijk er naar uit om jou te ontmoeten.
Welkom.