Momenteel werkt Vereen-de krachten met een wachtlijst

Voor jouw kind

Een kind is een onderdeel van het grotere geheel, alles is met elkaar verbonden. 

Ieder kind heeft zijn eigen unieke manier om te laten zien wat er leeft in zijn/haar gevoelswereld.  Er kunnen verschillende aspecten of onderdelen in het leven van een kind zijn die maken dat de balans verstoord is geraakt.

 

Wanneer je als ouder merkt dat je kind zich niet fijn voelt en uit balans is, kan het zijn dat je niet meer goed weet wat je nog meer kunt doen om je kind te helpen. Dit kan ook bij jou tot boosheid, verdriet, spanning en wanhoop leiden. Je wilt niets liever dan je kind helpen en begrijpen maar soms weet je even niet meer hoe… op deze momenten kan het helpend zijn wanneer iemand, zonder oordeel, met jullie meekijkt. 

“Wat dapper en krachtig om ondersteuning te vragen.”

– Verena

Vanuit een veilige en open sfeer ga ik samen met (jou en) jouw kind, in zijn/haar tempo, praten over wat er van binnen leeft in hem/haar en waar de behoefte ligt. Een kind weet vaak al wat het beste voor hem/ haar is. Mijn rol daarin is behoeftes en ideeën serieus te nemen. We gaan kijken en luisteren naar datgene wat gehoord en gezien wil worden. Alles wat zich aandient is oké.

Ouders zijn heel belangrijk. Een kind is onlosmakelijk verbonden met zijn ouders. Om deze reden is het belangrijk om aandacht en tijd te geven aan de verbinding tussen ouder en kind. Samen gaan we op ontdekkingsreis naar dat wat jouw kind/ jullie als ouder(s) nodig hebben om als individuen en als systeem weer vanuit vertrouwen te kunnen functioneren. 

Tijdens deze reis focussen we ons op (open) communicatie, behoeften en grenzen aangeven, plezier en vertrouwen. Samen, dankzij gezamenlijke inspanning, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ontspanning, verbinding en balans. 

 

Zo gaan we te werk

1. Een vrijblijvende kennismaking

Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar wat Vereen-de krachten voor jouw kind en/of gezin kan betekenen? Voel je welkom om een vrijblijvende kennismaking af te spreken! Tijdens dit gesprek gaan we na of er een klik is en of ondersteuning vanuit Vereen-de krachten past bij jullie behoeften.

Voor mij is het nodig om jullie als ouders/verzorgers beter te leren kennen. Om deze reden is het belangrijk om een gesprek in te plannen waarbij beide ouders/verzorgers aanwezig zijn. Samen bepalen of en hoe we verder gaan.

Zo ja, dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek. 

2. Intakegesprek

De intake is de start en vormt de basis van de verdere ondersteuning. Tijdens dit gesprek staat het in kaart brengen van jouw/jullie behoeften, vraag en wensen centraal en gaan we kijken waar de ondersteuning ingezet mag worden. Verder is er aandacht voor de mogelijkheden en kwaliteiten van eenieder.

Na de intake zal er een ondersteuningsplan gemaakt worden op basis van alle behoeften en wensen. In dit plan staan de volgende onderdelen:

(Doelen worden tussentijds geëvalueerd en wanneer nodig aangepast, het blijft in ontwikkeling)

3. Overeenkomst

Zorgovereenkomst – via de gemeente

Wanneer jullie als ouders achter het opgestelde ondersteuningsplan staan, stellen we op basis daarvan een zorgovereenkomst op. Hierin staat onder andere het volgende:

Algemene voorwaarden – particulier 

Wanneer jullie vinden dat het ondersteuningsplan passend is bij jouw kind en/of jullie als gezin en jullie akkoord zijn met de algemene voorwaarden, kunnen we een startdatum inplannen.  

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing, klik hier om deze te lezen.

4. starten

Zodra de zorgovereenkomst akkoord is of de algemene voorwaarden akkoord zijn, starten we met de ondersteuning.

Ik ben moeder van een dochter met ASS die inmiddels al lange tijd volledig thuiszittend is. Onze dochter stelt zich niet snel open voor anderen. Het moment dat Verena binnenstapte zag ik iets moois gebeuren, er was contact, contact vanuit veiligheid. Er verscheen een lach op het gezicht van onze dochter en mijn hart maakte een grote sprong! Verena benaderd vanuit rust, geduld en warmte. Je mag zijn wie je bent. Iets wat zó belangrijk is voor de basis veiligheid die onze dochter nodig heeft. Ik ben enorm dankbaar dat Verena op ons pad is gekomen. Een professional met een groot hart, veel kennis en wat ik in een korte tijd al heb mogen ervaren is het snel signaleren en het klein kunnen kijken!

– Astrid, ouder (2021)

Jouw kind mag zich fijn en krachtig voelen zowel van binnen als van buiten!

Ik kijk er naar uit om jou, jouw kind en/of gezin te ontmoeten.
Welkom.