Momenteel werkt Vereen-de krachten met een wachtlijst

Training

Vereen-de krachten biedt de training ‘Zee van Emoties’ aan. Deze training is geschikt voor kinderen uit de onder- en middenbouw.

Doel

‘Kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen gevoelens en gedrag’. Daar hen tools en woorden te geven die passen bij hun gevoelens en gedrag krijgen ze, vanuit rust en vertrouwen, meer grip op hun eigen belevingswereld.

Inhoud

 • Mijn doelen 
 • Wie ben ik?
 • Mijn kwaliteiten
 • Helpende en niet helpende gedachten
 • Inzicht in gevoelens 
 • Omgaan met prikkels
 • Thermometer + signaleringsplan

Voor wie

Kinderen uit de onder- en middenbouw die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan teruggetrokken kinderen, verlegen of onzekere kinderen, stille kinderen en kinderen met een lastige thuissituatie etc.

 

Werkwijze

In groepsverband gaan we met elkaar op ontdekkingstocht naar wat deze kinderen nodig hebben om als individuen en als onderdeel van een systeem (weer) vanuit vertrouwen te kunnen functioneren. Tijdens deze ontdekkingstocht wordt vanuit een veilige en open sfeer met de kinderen, in hun tempo, gewerkt op basis van het trainingsprogramma en wat er van binnen in hen leeft en waar de behoefte ligt. We focussen ons op (open) communicatie, behoeften en grenzen aangeven, plezier en vertrouwen. Samen, dankzij gezamenlijke inspanning, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ontspanning, veiligheid en balans. De trainer richt zich op innerlijke kracht en wijsheid waardoor de nadruk gelegd op wat de kinderen al wel kunnen. 

 • De training wordt vormgegeven aan de hand van het werkboekje ‘Zee van Emoties’. 
 • In de training komen verschilde methodieken, technieken en materialen samen waardoor de training tot een passend geheel gemaakt wordt. Bestaande uit: Oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie, ervarend leren, mindset/leerkuil, creatieve activiteiten en spellen. 
 • Verschillende soorten werkvormen komen tijdens de training terug: creatieve activiteiten, spelletjes, bewegen, voorlezen, samenwerken, sensorisch materiaal, gedachten- en positieve kaartjes. 
 • Aan het begin is er voor ieder kind de gelegenheid, tijdens het deelmoment, om te vertellen wat er op dat moment leeft in zijn/ haar hoofd. Dit delen zorgt er veelal voor dat er ruimte ontstaat in het hoofd waardoor deelnemen aan de training gemakkelijker verloopt. 
 • De laatste ±10 minuten van iedere les is er ruimte voor ontspanning, zodat de kinderen weer met een fijn en rustig hoofd naar de klas/ huis kunnen gaan.

Als kwaliteitscoördinator op DURF werk ik met veel plezier samen met Verena. Ze werkt bij ons met leerlingen individueel en in groepjes. Haar aanbod ‘zee van emoties’ is een preventief groepsaanbod voor de onder/midden bouw. Doordat Verena deze leerlingen tools en woorden geeft aan hun gedrag en/of emoties worden deze leerlingen sterker en heeft dit een positieve invloed op hun (leer) ontwikkeling.

– Sanne, Kwaliteitscoördinator (2024)

Het belang van de training

'Zee van emoties'

Betrokkenheid systeem
Familie vormt de basis, vanuit daar ontstaat verbinding met het grotere systeem. Elk systeem (thuis, school, sportclub) heeft zijn eigen vorm, kleur en overtuigingen. Zowel ouders als leerkrachten spelen een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Een kind is onlosmakelijk verbonden met zijn ouders. Daarnaast spelen leerkrachten een belangrijke rol in het leven van een kind zowel op cognitief als sociaal vlak. Vanuit deze gedachte wordt de training vormgegeven.

Wanneer een kind een blijvende interne verandering wil doormaken is het noodzakelijk om het systeem hierin te betrekken. Door het systeem (intensief) te betrekken kan het kind op meerdere plekken ondersteund worden en dit draagt bij aan zijn/haar ontwikkeling. Om deze reden is het belangrijk om hen mee te nemen in de training ‘Zee van Emoties’.

Praktische informatie

Groepsgrote:
De training ‘Zee van Emotie’ is geschikt voor een groep van maximaal 6 kinderen

Tijdsduur:
14 momenten van allen 1 uur

Trainer:
Verena Kooter

Locatie:
Bij jullie op locatie 

Investering:
1980eu in totaal
*Hierbij is per kind een werkboek inbegrepen

Interesse in de training?

Neem contact om te overleggen over de mogelijkheden voor jouw organisatie.