Home

Tarieven gemeente

Tarieven gemeente

JEUGDWET

Wanneer kinderen en jongeren onder de 18 jaar hulp, zorg of ondersteuning nodig hebben, krijgen zij over het algemeen te maken met de Jeugdwet. Iedere gemeente heeft de toegang tot jeugdhulp, via de Jeugdwet, op een andere wijze geregeld.

 

Toegang tot jeugdhulp gaat via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen een school, huisarts en jeugdarts ook een doorverwijzing maken. Informeer bij jouw eigen gemeente hoe de jeugdhulp is geregeld.

 

Ondersteuning vanuit Vereen-de krachten

Vereen-de krachten kan vanaf de start ondersteuning bieden. Samen gaan we kijken hoe de jeugdhulp binnen jullie gemeente is geregeld en zetten we stappen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een indicatie vanuit de Jeugdwet.

 

Tarief in overleg, aangezien dit verschilt per gemeente. Vanaf €55,00.
* Let op: de financiering moet geregeld zijn in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget). Wil je meer weten over welke zorgvormen onder de Jeugdwet vallen en hoe pgb geregeld is?

WET PASSEND ONDERWIJS

De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk wordt vormgegeven. Zowel lichte als extra ondersteuning valt onder verantwoordelijkheid van de Wet Passend Onderwijs wanneer het gaat om de volgende punten:

Het gedrag van de leerling is binnen de school aanwezig.

De schoolsituatie van de leerling/doorlopen van het onderwijsprogramma wordt duidelijk belemmerd.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bovenop de lichte ondersteuning, wordt er op de eigen school een onderwijsarrangement ingezet. Extra hulp ter ondersteuning kan via het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Het verschilt per school en samenwerkingsverband hoe deze ondersteuning is geregeld.

In sommige gevallen is er extra ondersteuning nodig op andere gebieden. In dit geval kan de gemeente verantwoordelijk zijn via de Jeugdwet.

 

Ondersteuning vanuit Vereen-de krachten

Vereen-de krachten biedt ondersteuning wanneer de financiering is geregeld vanuit de Wet Passend Onderwijs in de vorm van een schoolarrangement.

Wanneer het arrangement rond is en de doelen inzichtelijk zijn, gaat de ondersteuning vanuit Vereen-de krachten van start. Meer weten over hoe de ondersteuning wordt vormgegeven?

Tarief: €58,00 per uur

WET LANGDURIGE ZORG

Wanneer kinderen en jongeren langdurige en intensieve zorg nodig hebben, wordt dit geregeld door middel van de Wet langdurige zorg (Wlz) die aangevraagd kan worden via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierbij gaat het om een blijvende zorgbehoefte, 24 uur per dag heeft uw kind zorg in nabijheid of permanente toezicht nodig. Voor meer info: https://www.ciz.nl

 

Ondersteuning vanuit Vereen-de krachten

Vereen-de krachten kan vanaf de start, stap 1, ondersteuning bieden. Samen gaan we de stappen doorlopen die nodig zijn om de Wlz-aanvraag in te dienen.

 

Wanneer de Wlz-aanvraag is goedgekeurd en het ondersteuningsplan akkoord is, gaat de ondersteuning vanuit Vereen-de krachten van start, stap 4.

Tarief in overleg, aangezien dit verschilt per gemeente. Vanaf €55,00.

* Let op: de financiering moet geregeld zijn in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget).

Lees meer

Figuur 1 – Stappenplan WLZ | Zorgwijzer, 2020.