Home

Praktisch

Praktisch

KLACHTEN

Ben je niet tevreden over de ondersteuning vanuit Vereen-de krachten, dan hoor ik dit graag. Ik vind het belangrijk dat jouw mening gehoord wordt en dat jij je gezien voelt. 

Vereen-de krachten is aangesloten bij de klachtenregeling Klachtenportaal Zorg. Voor meer informatie of voor het indienen van een klacht kun je de onderstaande knoppen gebruiken.

PRIVACY & AVG

Vereen-de krachten is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Vereen-de krachten een keuze maakt in welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze. Vereen-de krachten is in overeenstemming met de AVG er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op cliënten maar ook op andere relaties wiens persoonsgegevens door Vereen-de krachten worden verwerkt.