MOGELIJKHEDEN VANUIT JEUGDWET

Welke vormen vallen onder de Jeugdwet?

 • Ondersteuning bij de opvoeding. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg. 
 • Ondersteuning bij een licht verstandelijke beperking.
 • Ondersteuning bij persoonlijke verzorging (opstaan, wassen, aankleden en naar het toilet gaan). 
 • Individuele begeleiding in het dagelijks leven.
 • Begeleiding in groepsverband in de vorm van dagbesteding.
 • Logeeropvang (kortdurend verblijf/respijtzorg).
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder valt psychische hulp en/of behandeling van psychische problemen, ernstig enkelvoudig dyslexiezorg en verblijf in een instelling.
 • Kinderbescherming en jeugdreclassering. 
 • Vervoer naar een instelling (onder voorwaarden). 
Lees meer

UITLEG PGB

Wanneer jouw kind jeugdhulp (zorg, ondersteuning of een hulpmiddel) nodig heeft kun je daar een persoonsgebonden budget (pgb) voor aanvragen. Hieronder lees je in het kort wat een pgb inhoudt:

 • Je regelt zelf je zorg.
 • Je huurt, met het verkregen budget, je eigen zorgverleners in.
 • Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je wordt geholpen.
 • Je koopt zelf je voorzieningen zoals een rolstoel. 
 • Je kiest voor eigen regie. 
Meer info