Home Hoe het werkt

Voor jou

Voor jou

Hoe het werkt

Hieronder lees je hoe het traject er verder uitziet.

1. Kennismaking

Ben je inmiddels nieuwsgierig geworden naar wat Vereen-de krachten voor jou kan betekenen? Voel je welkom voor een vrijblijvende kennismaking! Tijdens dit gesprek gaan we na of er een klik is en of ondersteuning vanuit Vereen-de krachten past bij jouw behoeften. Zo ja, dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek

De intake is de start en vormt de basis van de verdere ondersteuning. Tijdens dit gesprek staat het in kaart brengen van jouw behoeften, wensen en hulp-/ondersteuningsvraag centraal en gaan we kijken waar de ondersteuning ingezet mag worden. Verder is er aandacht voor de mogelijkheden en kwaliteiten van eenieder.

3. Afspraken

We maken afspraken over de frequentie van de sessies en waar deze zullen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van jouw vraag, behoefte en situatie, de urgentie en de intensiteit.

4. Sessies

Afhankelijk van jouw vraag zullen de sessies wel of niet een voorafgaand scenario hebben. Tijdens de sessies zal er, ongeacht een voorafgaand scenario, afgestemd worden op de behoefte van het moment. We volgen de stroom die zich aandient. Alles is oké.

5. Evaluatie

Na elke sessie evalueren we samen de voortgang en maken we, wanneer passend, afspraken over het nog te volgen traject.

6. Extra

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing.