Home Aanbod

Voor jouw kind

Voor jouw kind

Onderdeel van het

grotere geheel

Ieder kind heeft zijn eigen unieke manier om te laten zien wat er leeft in zijn/haar gevoelswereld.  Er kunnen verschillende aspecten of onderdelen in het leven van een kind zijn die maken dat de balans verstoord is geraakt.

Wanneer je als ouder merkt dat je kind zich niet fijn voelt en uit balans is, kan het zijn dat je niet meer goed weet wat je nog meer kunt doen om je kind te helpen. Dit kan ook bij jou tot boosheid, verdriet, spanning en wanhoop leiden. Je wilt niets liever dan je kind helpen en begrijpen maar soms weet je even niet meer hoe… op deze momenten kan het helpend zijn wanneer iemand, zonder oordeel, met jullie meekijkt.

Werken vanuit een

veilige en open sfeer

Vanuit een veilige en open sfeer ga ik samen met jouw kind, in zijn/haar tempo, praten over wat er van binnen leeft in hem/haar en waar de behoefte ligt. Een kind weet vaak al wat het beste voor hem/ haar is. Mijn rol daarin is meningen, behoeftes en ideeën serieus te nemen. We gaan kijken en luisteren naar datgene wat gehoord en gezien wil worden. Alles wat zich aandient is oké.

Ouders zijn heel belangrijk. Een kind is onlosmakelijk verbonden met zijn ouders. Om deze reden is het belangrijk om aandacht en tijd te geven aan de verbinding tussen ouder en kind.

Krachtig voelen

zowel van binnen als van buiten!

Samen gaan we op ontdekkingsreis naar dat wat jouw kind en jij/jullie als ouder(s) nodig hebben om als individuen en als systeem weer vanuit vertrouwen te kunnen functioneren. Op basis van die behoefte gaan we tijdens de ondersteuning op zoek naar een passende dagelijkse routine. Tijdens deze reis focussen we ons op (open) communicatie, behoeften en grenzen aangeven, plezier en vertrouwen. Samen, dankzij gezamenlijke inspanning, waardoor er meer ruimte ontstaat voor ontspanning, veiligheid en balans.

“Wat dapper en krachtig om ondersteuning te vragen.”

Verena